Labai naudingas dalykas būtų turėti žemėlapyje apjuostą plotą (punktyrine linija) - "kampuotą apskritimą", už kurio prasideda teritorija "daugiau kaip 20 langelių", turint mieste pastatytą areną.
Pvz. jei žemėlapis atidaromas iš gyvenvietės X, ir jeigu joje yra arena, tai tada būtent šis "apskritimas" ir rodomas. Antraip įstrižai sunku skaičiuoti, kur yra 20, o kur nėra 20 langelių.
Tas pats galiotų Archonto ir pnš. batams.