1 puslapis iš 3 123 PaskutinisPaskutinis
Rodomi rezultatai 1 iki 15 iš 33

Tema: [Travian: Legends] Atnaujinimų sąrašas

 1. #1

  TRAVIAN 4 [Travian: Legends] Atnaujinimų sąrašas

  Nauja

  • Resursų laukų gamyba padidinta 40%;
  • Padidinta slėptuvės talpa:
  • Romėnams ir germanams: 1 lygio slėptuvė talpins 200, o 10 lygio – 2000 resursų
  • Galams: 1 lygio slėptuvė talpins 300, o 10 lygio – 3000 resursų
  • Naujokų apsaugos pasikeitimai:
   • Kol galioja naujoko apsauga, žaidėjui neįmanoma atsiųsti karių (tai galioja pastiprinimams, žvalgybai, reidams / atakoms);
   • Kol galioja naujoko apsauga, žaidėjas negali išsiųsti karių kitiems (tai galioja pastiprinimams, žvalgybai, reidams / atakoms);
   • Žaidėjas gali pulti natarų gyvenvietes ir laisvas oazes net turėdamas naujoko apsaugą;
   • Naujokų apsauga žaidimo pradžioje bus 5 dienos (x3 serveriuose - 3 dienos);
   • Žaidėjui pageidaujant, apsaugą bus galima papildomai pratęsti 3 dienomis (x3 serveriuose taipogi 3 d.);
   • Naujoko apsaugai pasibaigus, ji negali būti pratęsta.
   • Kol naujoko apsauga yra aktyvi, žaidėjas negali išsiųsti resursų bei sukurti / priimti sau nepalankių (žemesnių nei 1:1) pasiūlymų turgavietėje.
  • Kasdienių užduočių sistema:
   Tokia pati kaip ir gimtadienio serveryje, tik su keliais pakeitimais:
   • Vietoje 200 sidabro žaidėjas gaus 20000 vieno atsitiktinai parinkto tipo resursų.
   • Užduočių sistema prisimins, kuriuos apdovanojimus žaidėjas jau yra gavęs. Atlygiai, kurie buvo atsiimti anksčiau, yra išbraukiami iš sąrašo ir nesikartoja.
   • Kai žaidėjas gauna visus įmanomus apdovanojimus, jų sąrašas grįžta į pradinę padėtį.
   • Šios užduotys dabar pažymėtos tekstu „Kasdienės užduotys“, o ne „Travian gimtadienis“.
  • Gyvasis vanduo gali būti panaudotas tik kartą per dieną (3x serveryje - kas 12 valandų).
  • 8-ios pasaulio stebuklo gyvenvietės bus išdėstytos ne pilkojoje žemėlapio zonoje. Šias gyvenvietes saugos 50% daugiau natarų karių.
  • Siekiant išvengti masinio karžygio daiktų atsiradimo vienu metu, buvo sureguliuota daiktų gavimo tikimybė nuotykiuose.
  • Maksimalus nuotykių skaičius pakeltas iki virš 400.
  • Pakeisti nuotykių atsiradimo laikai.
  • Kiekviena registracija žaidimą pradeda su 500 kultūros taškų (x3 serveryje - 167 taš).
  • Maksimalus meno kūrinio suteikiamų taškų skaičius - 2000. Per pirmąsias 14 dienų (x1 serveriuose) daikto neįmanoma rasti nuotykiuose.
  • Švenčiant šventes kultūros taškai prisideda nedelsiant. Maksimalus taškų skaičius švenčiant mažąją šventę - 500, didžiąją šventę - 2000.
  • Leidžiami prekybos maršrutai į pasaulio stebuklo bei artefaktų gyvenvietes, jei gavėjas yra to paties aljanso / sąjungos narys.
  • Serveryje atsiradus statybų planams, grūdų suvartojimas pasaulio stebuklų gyvenvietėse yra sumažinamas 50%.
  • Padidintas karžygio resursų priedas.
  • Susibūrimo vietoje įdiegta daugiau filtrų karių judėjimams. Nustatymuose taip pat galima pasirinkti maksimalų rodomų judėjimų skaičių.
  • Tvarsčius, pleistrus, žinių pergamentus, tepalus bei ištikimybės lenteles dabar galima parduoti tik po 5, 10, 30 arba 50.


  Pataisytos klaidos

  • Pataisyta „Fermų sąrašo“ klaida, kai iš susibūrimo vietos (kartais) būdavo neįmanoma atidaryti puolamo žaidėjo gyvenvietės;
  • Pataisyta klaida, kai karžygys po trijų nuotykių kartais dingdavo;
  • Ištaisyta: buvo įmanoma atgaivinti karžygį panaudojant gyvąjį vandenį gyvenvietėje be susibūrimo vietos.
  • Ištaisyta: buvo įmanoma išsiųsti resursus blokuotam žaidėjui.
  • Ištaisyta: užduotys su automatiškai užbaigtų statybų atlygiu nebūdavo panaikinamos iš sąrašo, jei tos pačios statybos būdavo pabaigiamos žaidėjo panaudojant auksą.
  • Pataisytos nežymios grafikos klaidos.

 2. #2

  Pagrindinis

  Informuojame, jog šios klaidos žaidimo programuotojams yra žinomos ir bus išspręstos kiek įmanoma greičiau:

  • Kasdienės užduotys: "Užpulti laisvą oazę" užduotis nesuveikia, jei oazėje gyvūnų nėra ir karžygys puolimo metu turi narvų;
  • Kasdienės užduotys: pakeitus laiko juostą, neteisingai rodomas užduočių atsistatymo laikas;
  • Neteisingai išduodami atlygiai už kasdienių užduočių įvykdymą, jei per sekundę išsiunčiamos kelios užklausos;
  • Nesuveikia 9-ta "Kovos" užduotis pridėjus statymą aukcione;
  • Gyvenvietėse, kurios yra įkurtos pilkojoje zonoje, yra rodomas generuojamų kultūros taškų skaičius;
  • Bandant panaudoti grupuojamus karžygio daiktus, kartais neteisingai atvaizduojamas informacinis pranešimas;
  • Neteisingai atvaizduojamas kitas gyvojo vandens panaudojimo laikas;
  • Internet Explorer 11 naudotojams dukart paspaudus ant karžygio daiktų rodomas klaidos pranešimas;
  • Žaidėjui gyvenvietę sunaikinus, ji yra užkariaujama (jei vadas yra puolančiojoje armijoje);
  • Kol kas nėra padidintas ginančių karių skaičius toliau nuo pilkosios zonos esančiose pasaulio stebuklo gyvenvietėse;


  Dalis šių klaidų jau pataisytos. Žiūrėti pranešimus žemiau.

 3. #3

  Pagrindinis Atnaujinimai, įdiegti iki 2014-03-13

  Naujos funkcijos

  • Naujokų apsauga: resursų bei karių siuntimas yra leidžiamas tarp nuosavų gyvenviečių.
  • Prekybos maršrutus galima laikinai išjungti jų nepanaikinant.
  • Atnaujinimai mobiliesiems:
   • Gyvenviečių sąrašas turi didesnius mygtukus liečiamiesiems ekranams.
   • Aukso panaudojimo patvirtinimo langas atsiranda patogesnėje padėtyje.
   • Patvirtinimo langai turi didesnį uždarymo mygtuką (X).
   • Pasirinkus lėtesnės spartos versiją, žemėlapis gali būti valdomas rodyklėmis.
   • Ant karžygio inventoriaus paspaudus vieną kartą, yra parodoma informacija apie pasirinktą daiktą. Paspaudus antrąkart, daiktas yra panaudojamas.

  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: turgavietėje buvo įmanoma išsiųsti resursus į neteisingą gyvenvietę, jeigu nebuvo įvestas jos pilnas pavadinimas.
  • Pilkojoje zonoje esančiose gyvenvietėse teisingai rodomas generuojamų kultūros taškų skaičius (0).
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos kultūros taškų skiltyje rezidencijoje ir valdovų rūmuose.
  • Pataisyta: buvo neįmanoma priimti geresnių nei 1:1 pasiūlymų turgavietėje.
  • Sureguliuotas kultūros taškų skaičius žaidimo pradžioje (galioja tik greitiesiems serveriams).
  • Pataisyta: aljanso ataskaitos tapdavo nepasiekiamos, jei būdavo pakeista aktyvi gyvenvietė.
  • Kasdienės užduotys
   • Atstatymo laikas dabar priklauso nuo žaidėjo pasirinktos laiko juostos.
   • Pakvietus draugą žaisti per aukso nuorodą dabar teisingai prideda taškus.
   • Pataisyta: žaidėjai negali pasiekti 100 taškų.
   • Pataisyta: užduotis buvo neįvykdoma, jeigu nuotykiuose mirdavo karžygys.
   • Pataisyta: oazės puolimas su narvais neįskaičiuodavo užduoties kaip įvykdytos.
  • Prekybos maršrutai
   • Ataskaitose siuntėjas ir gavėjas būdavo rodomi neteisingai, jeigu resursai buvo išsiųsti to paties aljanso žaidėjui su artefaktu.
   • Maršrutai veikdavo ir blokuotose registracijose. Pataisyta.
   • Maršrutai į kitų žaidėjų gyvenvietes su artefaktais būdavo siunčiami net po artefakto perėmimo. Pataisyta.
  • Sąjungininkų forume buvo neįmanoma ištrinti žinučių, kurias parašė kito aljanso nariai. Pataisyta.
  • WW gyvenvietės pilkojoje zonoje generavo kultūros taškus. Pataisyta.
  • Natarų saugomos artefaktų gyvenvietės iš žemėlapio neišnykdavo net artefaktus perėmus.

 4. #4

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti iki 2014-04-03

  Naujos funkcijos

  • Pakeista raundų trukmė (daugiau informacijos);
  • Įkūrus 20-tą gyvenvietę, kasdienių užduočių ir gyvenviečių sąrašo skiltys pasikeičia vietomis;
  • Pratęsiant naujokų apsaugą yra papildomai prašoma patvirtinimo.

  Pataisytos klaidos:

  • Gyvenvietės pilkojoje zonoje nebegamina kultūros taškų;
  • Maža šventė pilkosios zonos gyvenvietėje dabar suteikia teisingą skaičių kultūros taškų (tiek, kiek gyvenvietė gamintų, jeigu ji nebūtų pilkojoje zonoje);
  • Didžioji šventė dabar prideda tiek kultūros taškų, kiek yra gaminama visose gyvenvietėse (įskaitant ir teorinę KT gamybą iš pilkosios zonos gyvenviečių);
  • Atnaujinimai mobiliesiems: karžygio daiktų skiltis dabar atvaizduojama teisingai;
  • Kultūros taškų rodikliai dabar rodo teisingus duomenis ir po švenčių įvykdymo;
  • Kasdienės užduotys (4): aukciono laimėjimas nebeatims 5 taškų iš bendros sumos. Programuotojai taip pat pataisė daugiau nežymių klaidų, susijusių su kasdienių užduočių taškų skaičiavimais;
  • Pataisyta: nesuveikdavo pastatų griovimas su momentine statyba per Firefox naršyklę.

 5. #5

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti iki 2014-04-28

  Naujos funkcijos:

  • Naujų žaidėjų kvietimas: aukso premija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu žaidėjas užsiregistruos į tą patį serverį (daugiau informacijos);
  • Puslapio apačioje pridėta nuoroda į žaidimo taisykles.

  Pataisytos klaidos:

  • Atnaujinimai mobiliesiems: žemėlapyje pridėtos rodyklės navigacijai;
  • Atsižvelgiant į serverio greitį ir amžių, buvo sulėtintas natarų sienos atstatymo greitis;
  • Pataisyta: 11-tas nuotykis visada būdavo nesėkmingas;
  • Ištaisytos kasdienių užduočių klaidos, atsiradusios po perėjimo į vasaros laiką;
  • Rodomas klaidos pranešimas, jeigu žaidėjas įveda per ilgą žinutės tekstą;
  • Pataisyta: įvykdžius visas užduotis, sistema rodydavo žinutę "17/16 užduočių įvykdyta";
  • Sureguliuotas atgaivintų karių grįžimo laikas greituosiuose serveriuose;
  • Rodoma teisinga antraštė geriausiai besiginančių aljansų statistikoje;
  • Ištaisytas neteisingas kultūros taškų skaičius, kuris būdavo rodomas prieš meno kūrinio panaudojimą (būdavo matoma tik žaidėjams, turintiems gyvenviečių pilkojoje zonoje);
  • Vėl įmanoma užkariauti nuosavas oazes;
  • Ištaisytas neteisingas grįžtančių karių (iš reido/atakos/pastiprinimo) skaičius susibūrimo vietoje;
  • Pataisyta: antro lygio malūno atlygis nebūdavo išduodamas, jeigu gyvenvietėje būdavo statomas šio pastato pirmas lygis;
  • Turgavietėje įvestos koordinatės nebedings pakeitus aktyvią gyvenvietę.

 6. #6

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-05-22

  Naujos funkcijos:

  • Nauji pavadinimai nepriklausomoms natarų gyvenvietėms;
  • Jeigu žaidėjas turi daugiau nei vieną žirgą, jam bus leidžiama parduoti pirmąjį. Aukcione jį visuomet nupirks sistema ir kitiems žaidėjams žirgas matomas nebus;
  • Žaidėjams bus leidžiama patiems pasikeisti prisijungimo vardus. Jeigu turite mažiau nei 50 populiacijos, pirmus 3 kartus keitimas nieko nekainuos. Po to vardo keitimas pareikalaus 50 auksinių. Žaidėjams pasiekus 500 populiacijos, ši funkcija nebebus prieinama. Keičiamiems vardams vis tiek galios tokios pat taisyklės kaip ir registruojantis (t.y. negalima rinktis jau esamų arba draudžiamų vardų). Pastaba: komandos nariai vardus keisti galės tik tuo atveju, jeigu jie pažeis žaidimo taisykles;
  • Puolimo meniu pridėtas pasirinkimas "Užkariauti oazę";
  • Informacijos skiltyje bus galima kai kuriuos laukelius paslėpti;
  • Jeigu žaidėjas turi įjungtą pliuso režimą, viršuje esanti Travian aukso animacija bus išjungta;
  • Su aukso pagalba dabar bus galima išgriauti visus pastatus pastato lygius nedelsiant.

  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: natarų gyvenvietės ne pilkojoje zonoje neturėjo padidinto saugančių karių skaičiaus.
  • Pliuso režimas dabar prasitęs automatiškai ir kai žaidėjas nėra prisijungęs (jei įjungtas automatinis pratęsimas);
  • Teisingai rodoma karžygio būsena, kai jis išvykęs į pastiprinimą kitoje gyvenvietėje / oazėje;
  • Pataisyta: po pirmo prisijungimo sistema kartais nustatydavo per ilgus gyvenviečių pavadinimus, o tai neleisdavo kitiems žaidėjams jų nei užpulti, nei nusiųsti į jas resursų;
  • Paslėptas puolimo mygtukas žaidėjams, kuriems dar nepasibaigusi naujokų apsauga;
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos NPC prekeivio puslapyje, kurios buvo matomos, jei resursų keitimas buvo vykdomas kelis kartus iš eilės;
  • Nežymių klaidų pataisymai žemėlapio žymose;
  • Ištaisytos visos žinomos klaidos, susijusios su padidintų slėptuvių artefaktu;
  • Pataisyta: jeigu žaidėjas išsitrindavo ir jo gyvenvietė atitekdavo natarams, seni turgavietės pasiūlymai vis tiek būdavo matomi kitiems;
  • Pataisyta: su specialiuoju simboliu žaidėjams pavykdavo paslėpti gyvenvietės pavadinimą;
  • Trinamose registracijose nebebus galima pakeisti el. pašto adreso;
  • Ištaisytos oazių atvaizdavimo klaidos žemėlapyje (Google Chrome);
  • Pataisytos skaičiavimų klaidos, kurios buvo matomos keičiant auksą į sidabrą.

 7. #7

  Pagrindinis Atnaujinimai, įdiegti 2014-06-24

  Pataisytos klaidos:

  • Jeigu žaidėjas turi 2 arba daugiau žirgų, atsiranda galimybė juos parduoti aukcione. Siūlymas kitiems žaidėjams nebus matomas, žirgą iškart nupirks žaidimo sistema už 100 sidabro.
  • Didesnių slėptuvių artefaktas nebesukels įvykių perkrovos.
  • Prisijungimo vardo keitimas: vardas negalės sutapti su žaidėjo slaptažodžiu.
  • Prisijungimo vardo keitimas: aukcionuose būdavo matomas ankstesnis vardas. Pataisyta.
  • Teisingai atvaizduojamas karžygio patirties rodiklis, kai jo lygis yra didesnis nei 100.
  • Ištaisytos kitos nežymios klaidos.

 8. #8

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-07-28

  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: visiškai išgriovus gyvenvietę, ji iš žemėlapio nedingdavo.
  • Pataisyta: ignoruojamųjų žaidėjų žinutės vėl pasiekdavo gavėjus po siuntėjo paskyros panaikinimo.
  • Sureguliuotas taikos laikotarpio sistemos veikimo darbas.
  • Kasdienės užduotys: patikslintas atlygių sąrašas.
  • Pataisyta: kartais ataskaitose pasirodydavo neteisingas užrašas, teigiantis, jog gyvenvietė buvo visiškai sunaikinta.
  • Pataisyta: sistema retkarčiais neleisdavo išsaugoti pakeisto gyvenvietės pavadinimo.
  • Pataisyta: žaidėjų profiliuose būdavo rodomos neteisingos šalies vėliavos.
  • Pataisyta: dėl sisteminės klaidos aukso pervedimo nuorodos raundo pabaigoje būdavo išsiunčiamos ne visiems žaidėjams.
  • Pataisyta: karių siuntimas tarp nuosavų gyvenviečių nebuvo įmanomas.
  • Pataisyta: naujokų užduočių patarimai buvo rodomi net po jų išjungimo.
  • Pataisyta: karžygys dingdavo, jei būdavo išsiunčiamas į oazės puolimą su narvais.
  • Optimizuotas duomenų bazės veikimas.

 9. #9

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-08-04

  Naujos funkcijos:

  • Tam tikri arabiški UTF8 simboliai žaidėjų prisijungimo varduose nebus leidžiami.

  Klaidų pataisymai:

  • Pataisyta: bet kokio pastato statybos būdavo nutraukiamos po puolimo su katapultomis.
  • Informacijos laukas apie registracijos panaikinimą nebegalės būti paslėptas.
  • Pataisyta: neaktyvus "Kvailių lobio" artefaktas kitiems žaidėjams būdavo rodomas kaip aktyvus.
  • Pataisyta: kartais grūdų sunaudojimas nebūdavo paveikiamas artefakto galių.
  • Ištaisytos kelionės trukmės skaičiavimo klaidos, kurios būdavo matomos kariams grįžtant iš oazių.
  • Pataisyta: mūrinė nebuvo paskutinis pastatas, į kurį taikosi katapultos.

 10. #10

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-08-21

  Naujos funkcijos:

  • Jeigu NPC prekybos metu yra pakeičiama aktyvi gyvenvietė (pvz. kitoje naršyklės kortelėje), prieš vykdant resursų pakeitimą bus parodomas informacinis pranešimas;
  • Padidintas tarpas tarp mygtukų "Ignoruoti" ir "Siųsti žinutę";
  • Aljanso naujienose patikslinti aprašymai, kurie žaidėjams leis matyti skirtumą tarp žaidėjų, kurie aljansą paliko savo iniciatyva ir tarp tų, kurie buvo išmesti aljanso vadovybės;
  • Aljanso apžvalgoje bus rodomos narių užimamos pareigos;
  • Daugiagrūdžių gyvenviečių paieškos rezultatuose bus rodomas žaidėjų aljanso pavadinimas;
  • Žaidėjų profiliuose ypatingą statusą turinčios gyvenvietės (sostinės, artefaktų gyv., pasaulio stebuklo gyv.) bus naujai paženklintos;
  • Statistikos puslapyje naujai nustatyti stulpelių pločiai (ilgesni pavadinimai nebebus perkeliami į naują eilutę);
  • Galimybė matyti visus prieinamus apmokėjimo metodus viename puslapyje;

  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: nuosavi kariai, saugantys antrą gyvenvietę kartais atvaizduojami kaip saugantys oazę;
  • Pataisyta: kartais rodomas kritinės klaidos pranešimas, kai žaidėjas bando peržiūrėti nepavykusio nuotykio ataskaitą;
  • Pataisyta: jeigu žaidėjas turi daug fermų sąrašų, susibūrimo vietos puslapiai tampa tušti;
  • Pataisyta: naujai sukurtų registracijų profiliuose buvo rodoma tik Rumunijos vėliava, nepriklausomai nuo naudojamos kalbos;
  • Mygtukas 'siųsti karius' nebus prieinamas žaidėjams, kuriems dar nepasibaigė naujokų apsauga. Iki šiol žaidėjas klaidos pranešimą pamatydavo tik pabandęs išsiųsti karius;
  • Pataisyta: dalis grafinių elementų kartais tapdavo nematomi;
  • Bendros statistikos puslapyje panaikinta pasikartojanti informacija (nebus dviejų eilučių su ta pačia data);
  • Optimizuota pirmos gyvenvietės koordinačių parinkimo sistema (tam tikri sektoriai anksčiau būdavo neprieinami);
  • Pataisyta: blokuotiems žaidėjams rodomoje žinutėje vietoje vardo būdavo rodomas tekstas [NAME];
  • Pataisyta: bandant pakeisti prisijungimo vardą nustatymuose būdavo atvaizduojama kritinė klaida;
  • Pataisyta: būdavo įmanoma išsiųsti resursus naujoko apsaugai dar nepasibaigus;
  • Ištaisyta klaidos žinutė, kuri buvo rodoma pabandžius siųsti resursus naujoko apsaugai dar nepasibaigus;
  • Aljanso nariai, galintys redaguoti aljanso aprašymą, nebegalės keisti vidinės apžvalgos puslapio.

 11. #11

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-09-23

  Naujos funkcijos:

  • Žaidėjai aukcione galės parduoti 2 ir 3 lygio žirgus su sąlyga, jog jie turi 2 arba daugiau žirgų.
  • Atnaujintas kuponų (vouchers) veikimo principas.
  • Registracija į serverį po artefaktų atsiradimo bus uždaryta automatiškai.
  • Pridėti aiškesni klaidų pranešimai aljanso forumuose.
  • Pridėti aiškesni ir geriau matomi žaidėjų santykį nurodantys žemėlapio žymėjimai.
  • Resursų laukų bei pastatų lygiai yra apvesti spalvotais žiedais, kurie nurodo, ar pastatą galima plėsti:
   • Mėlyna - pastatas / resursų laukas yra aukščiausio įmanomo lygio.
   • Žalia - yra pakankamai resursų ir yra bent viena laisva vieta statybų eilėje.
   • Geltona - pagrindinė statybų eilė yra pilna arba nepakanka resursų.
   • Pilka - visi kiti atvejai
  • Fermų sąrašo atnaujinimai:
   • Gyvenvietes ir oazes į sąrašą galima įtraukti tiesiai iš žemėlapio.
   • Sąrašą dabar galima sukurti arba redaguoti iššokusiame langelyje (nebūtina užkrauti naują puslapį).
   • Sąrašus dabar galima pervadinti.
   • Naujas gyvenvietes taipogi galima pridėti per iššokantį langelį.
   • Fermas į sąrašą galima įtraukti ir iš ataskaitų.
   • Ištaisyta klaidos žinutė, kuri buvo rodoma bandant (0|0) pridėti į fermų sąrašą.
   • Pataisyti genčių simboliai.
   • Pakeista mygtuko 'Pridėti į fermų sąrašą' spalva.
   • Po gyvenvietės panaikinimo iš sąrašo, žemėlapio puslapis būdavo įkeliamas iš naujo.
   • Fermų sąrašų pavadinimai gyvenvietėse privalės būti unikalūs.
   • Mygtukas 'Pridėti į fermų sąrašą' dabar primins žaidėjui, jeigu gyvenvietė / oazė jau yra įtraukta į kitą sąrašą.

  Pataisytos klaidos:

  • Artefaktai ir jų efektai bus aktyvūs tik žaidėjų gyvenvietėse. Tai reiškia, jog poveikiai nebeįtakos natarų gyvenviečių.
  • Pataisyta: buvo įmanoma išgriauti sienas katapultų pagalba.
  • Pataisyta: užimtos oazės puolimo paveikslėlis buvo neteisingos spalvos.
  • Pataisyta: žaidėjai, kurie įkūrė antrą gyvenvietę prieš naujokų apsaugos pabaigą, negalėjo išsiųsti pastiprinimo į savo kitą gyvenvietę dėl išjungtos nuorodos žemėlapyje.
  • Pataisyta: žemėlapyje esanti nuoroda, skirta resursų siuntimui, naujokų apsaugos metu nebuvo išjungta.
  • Pataisyta: ankstesni profilio išvaizdos atnaujinimai įtakojo tai, jog profilyje sostinės ne visada buvo pažymėtos.
  • Sureguliuotas žinučių sistemos veikimas.
  • Pataisyta: susibūrimo vietoje išvykstantys kariai kartais būdavo išrikiuojami neteisinga tvarka.
  • Pataisyta: iki 0 populiacijos sugriauta paskutinė žaidėjo gyvenvietė ataskaitose būdavo pažymima kaip "visiškai sugriauta".
  • Pataisyta: ataskaitose kartais nebūdavo rodomas pranešimas apie tai, jog gyvenvietė yra visiškai sunaikinta.
  • Pataisyta: žemėlapyje nuoroda "Siųsti prekeivius" ne visada būdavo atvaizduojama
  • Ištaisytos klaidos, kurios įtakojo įvykių perkrovą registracijos panaikinimo metu.

 12. #12

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-10-22

  Naujos funkcijos:

  • Senų Travian serverių registracijos nuo šiol užsidarys automatiškai.
  • Tam tikri arabiški UTF8 simboliai prisijungimo varduose bus draudžiami.
  • Ataskaitose suvienodintas mygtukų "Archyvuoti" ir "Pridėti į fermų sąrašą" veikimas.
  • Žaidėjui bus rodoma, kiek nuotykių liko įvykdyti, norint pradėti dalyvauti aukcionuose.
  • Subalansuota pirmų 10-ies nuotykių tvarka (pvz. žirgas, narvai ir kariai bus gaunami anksčiau nei išminties knyga arba sidabras).
  • Užvedus pelę ant karžygio bus rodoma, kada kitas jo veiksmas bus baigtas vykdyti.
  • Mygtukas, kuris anksčiau leisdavo išjungti informaciją apie esamus pastatų lygius, nuo šiol leis išjungti spalvinę informaciją apie pastatų ir resursų laukų prieinamumą.

  Pataisytos klaidos:

  • Užduočių langas nuo šiol atsidarys iškart po pirmo prisijungimo (anksčiau reikėjo bent kartą įkelti puslapį iš naujo).
  • Pataisyta: kai kurios užduotys negalėjo būti pabaigtos.
  • Pataisyta: 13-ta užduotis karžygį pagydydavo, tačiau nepanaudodavo tepalo iš žaidėjo inventoriaus.
  • Ištaisytos klaidos registracijos trynime.
  • Fermų sąrašas:
   • Pataisytos atvaizdavimo klaidos naujo sąrašo lange.
   • Pataisyta: keičiant taikinį (redagavimo lange) visi įvesti duomenys buvo nukopijuojami.
   • Pataisyta: po pokyčių išsaugojimo duomenys ekrane nebuvo atnaujinami.
   • Nuo šiol 'Enter' paspaudimas išsiųs įvestus fermų sąrašo duomenis serveriui.
   • Pataisyta: įtraukimas į fermų sąrašą (arba jo redagavimas) neveikdavo ataskaitų puslapyje.
   • Pataisyta: sąrašų keitimas neveikdavo, jeigu juose būdavo vienodų taikinių.
   • Pataisyta: tekstas, pranešantis apie sąraše jau egzistuojantį taikinį, buvo dviprasmiškas.

 13. #13

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-11-17

  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: dalis žaidėjų nuotykiuose (nr. 6-10) nieko nerasdavo daugiau nei vieną kartą.
  • Pataisyta: žaidėjams pavykdavo sumažinti NAP sąjungininkų lojalumą.
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos karžygio nustatymų puslapyje.
  • Pakeistas mygtukų lygiavimas fermų sąrašo mygtukuose.
  • Pataisyta: apsauga nuo užkariavimo ne visiems žaidėjams veikė vienodai.
  • Pataisyta: lojalumą pavykdavo sumažinti ir buvusiems sąjungininkams.
  • Pataisyta: keičiant rodomą fermų sąrašą karių kiekiai nepasikeisdavo, jeigu abu sąrašai turėdavo vienodus taikinius.
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos, kurios būdavo matomos karžygio inventoriuje tais atvejais, kai bent vieno daikto kiekis yra sudarytas iš 5 skaitmenų.
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos statistikos puslapyje.
  • Pataisyta: žaidėjams nebuvo rodomas klaidos pranešimas apie tai, jog įvestas slaptažodis yra per trumpas.

 14. #14

  TRAVIAN 4 Atnaujinimai, įdiegti 2014-12-10

  T4.4 T-Raeckz - 28.2 #2029
  Naujos funkcijos:


  • Atostogų režimas

   Atostogų režimą žaidėjai galės įsijungti savo nustatymuose. Maksimali atostogų trukmė yra 21 diena, mažiausia - 3. Greituosiuose serveriuose šios trukmės yra sumažintos ir apskaičiuojamos pagal formulę bazinės_dienos / greitis.

   Režimą bus galima įjungti jeigu:

   • nėra išvykstančių karių (galioja ir pastiprinimams, ir puolimams);
   • nėra atvykstančių karių į gyvenvietes arba oazes (galioja ir pastiprinimams, ir puolimams);
   • nėra nuosavų karių, kurie saugotų kitų žaidėjų gyvenvietes arba oazes;
   • gyvenviečių arba oazių nesaugo kitiems žaidėjams priklausantys kariai;
   • žaidėjui nepriklauso pasaulio stebuklo gyvenvietė(-ės);
   • žaidėjas neturi artefaktų;
   • naujoko apsauga yra pasibaigusi;


   Atostogų režimo metu žaidėjas:

   • gali nutraukti atostogų režimą už 10 auksinių (nuoroda yra pateikiama informaciniame laukelyje kairėje);
   • negali siųsti arba sulaukti atvykstančių karių;
   • negali vykdyti nuotykių su karžygiu;
   • negali vykdyti statybų;
   • negali organizuoti švenčių nei rotušėje, nei alaus darykloje;
   • negali naudotis turgaviete;
   • negali ruošti karių;
   • negali priimti pakvietimų į aljansą;
   • negali pradėti registracijos panaikinimo proceso;
   • negali vykdyti patobulinimų kalvėje;
   • negali vykdyti tyrinėjimų akademijoje;
   • negali naudotis aukcionu;
   • negali būti panaikintas dėl neaktyvumo;

  • Kitos naujos funkcijos

   • Nuoroda 'pridėti į fermų sąrašą' žemėlapyje nuo šiol atidarys pasiūlymą įsigyti aukso klubą.
   • Puolimų sąrašuose bus pridėta ir grobio iliustracija.
   • Žemėlapyje bus pažymėtos gyvenvietės / oazės, kurios yra saugomos nuosavų karių.
   • Nuoroda į pagalbos puslapį bus atverta naujoje naršyklės kortelėje.
   • Visi aljanso įvykiai dabar bus surašyti į aljanso informacinį skydelį.
   • Į ataskaitas dabar bus įtraukiama aljanso žymė.
   • Užrašų knygutėje bus galima naudoti BB kodus.
   • Nuorodų sąrašo redagavimo puslapyje bus pateiktos rekomenduojamos nuorodos.
   • Atnaujinta fermų sąrašo išvaizda susibūrimo vietoje.
   • Ataskaitose pranešimas apie visiškai sugriautą gyvenvietę nuo šiol bus rodomas teisingai. Jeigu gyvenvietės visiškai sugriauti neįmanoma, bus pateikiamas paaiškinimas.
   • Žaidėjai dabar galės pakeisti laiškų statusus į 'perskaitytas' arba 'neperskaitytas'.
   • Žaidėjo profilyje užkariautos oazės bus atvaizduojamos aiškiau.
   • Pranešime apie artefaktų atsiradimą įtraukta naujų grafikos elementų.
   • Pastatų informacijos puslapiai automatiškai atsinaujins iškart kai naujo lygio pastatymui užteks resursų.
   • Patobulintas atlygio atvaizdavimas užduotyse.
   • Pagrindinis žaidėjas nebebus atjungtas nuo žaidimo, jeigu nuo jo registracijos atsijungė pavaduotojas arba dual'as.
   • Panaikinta 'aktyvių žaidėjų' statistika
   • Kviesti draugus bus galima pakviesti ir per LV/EE domenus.  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: "Architekto paslapties" artefaktai nedarė jokios įtakos sienų stabilumui.
  • Pataisyta: "natarų gentis užkariavo artefaktą" pranešimas buvo pažymėtas ateities data.
  • Pataisyta: BB kodai neveikė IE11 naršyklėje.
  • Pataisyta: kai sandėlio arba klėties lygis yra per mažas pastato atnaujinimui, bet esamų resursų suma teoriškai yra įmanoma, "keisti resursus" mygtukas veikė, nors turėtų būti išjungtas.
  • Pataisyta: dviem aljansams pakeitus jų tarpusavio diplomatijos santykius, spalvinė informacija žemėlapyje likdavo nepakitusi.
  • Pataisyta: žemėlapyje koordinačių kontūrai ne visada buvo atvaizduojami teisingai.
  • Pataisyta: susibūrimo vietoje išfiltruotas atvykstančių karių sąrašas buvo išrikiuojamas atvirkštine tvarka.
  • Pataisyta: ilgi gyvenviečių pavadinimai kartais kirsdavo ataskaitų ir fermų sąrašo lentelės kontūrus.
  • Pataisyta: pasaulio stebuklo gyvenvietės iš pilkosios zonos generavo kultūros taškus.
  • Pataisyta: besiginantis žaidėjas ataskaitose matydavo mygtuką 'įtraukti į fermų sąrašą'
  • Pataisytas "paskutinių taikinių" atvaizdavimas fermų sąraše.
  • Pataisyta: antrojo gyvenvietės fermų sąraše paskutinis puolimas buvo atvaizduojamas neteisingai.
  • Pataisyta: įtraukus 2 pastatus į statybų eilę (su Pliuso režimu) ir nedelsiant užbaigus statybas, būdavo užbaigiamas tik vienas pastato lygis ir auksiniai nebūdavo nuskaičiuojami.
  • Pataisyta: užvedus pelę virš spalvinės informacijos įjungimo / išjungimo mygtukais buvo rodoma neteisinga informacija.
  • Pataisyta: esamų grūdų kiekis buvo rodomas be tūkstančių skyriklio.
  • Pataisyta: po NPC resursų pakeitimo puslapio informacija nebuvo teisingai atnaujinama.
  • Pataisyta: resursų reikšmių koregavimas prieš siuntimą įtakodavo gavėjo pasikeitimą.
  • Pataisyta: po tam tikrų karžygio daiktų panaudojimo jo gynybos ir puolimo taškai laikinai atsistatydavo į 0.
  • Pataisyta: papildomame tekste nebūdavo nurodomas nuotykių trukmė.
  • Pataisyta: karžygio sveikatos rodiklis atgaivinimo metu nesikeisdavo.
  • Optimizuota NPC resursų prekybos paskirstymo logika.
  • Pataisyta: serverio pabaigoje natarams pastačius pasaulio stebuklą, informacinė žinutė kartais nurodydavo neteisingą informaciją (t.y. kad pasaulio stebuklą pastatė žaidėjas).
  • Pataisyta: ištaisyta laikmačio klaida, kuri paveikė atvykstančių karių sąrašą.

 15. #15

  TRAVIAN 4

  T4.4 T-Raeckz - 46.2 #2060
  Naujos funkcijos:

  • Skirtingai pažymėtos gyvenvietės, į kurias yra išsiųsti pastiprinimai;
  • Atostogų režimo grafiniai elementai suvienodinti su likusia žaidimo grafika;
  • Kai ataskaitų kiekio limitas yra pasiektas, parodoma informacija apie jų panaikinimą;
  • Kai pasibaigia atostogų režimas, žaidėjas apie tai informuojamas el. paštu.


  Pataisytos klaidos:

  • Pataisyta: užkariautose gyvenvietėse buvo neteisingai skaičiuojamas grūdų suvartojimas (jei jose buvo pastiprinančių karių);
  • Pataisyta: Architekto funkcijos pagalba į statybų eilę įtrauktų darbų pradžia kartais buvo nustatoma neteisingai ir tai kartais įtakodavo pasikartojantį puslapio atnaujinimą;
  • Pataisyta: retais atvejais pasaulio stebuklo gyvenvietės apžvalgoje buvo neteisingai atvaizduojamas grūdų suvartojimas;
  • Ištaisytos klaidos, susijusios su pastatų griovimu per gyvenamąjį pastatą;
  • Pataisyta: siuntėjas galėdavo pažymėti gavėjo žinutes kaip neskaitytas;
  • Ištaisytas "Pažymėti kaip skaitytus" mygtuko veikimas;
  • Užduotyse paveikslėliai suvienodinti su rodomu tekstu;
  • Pataisyta: į oazę pastiprinimu nusiųsti žvalgai sugeneruodavo neteisingą ataskaitą;
  • Pataisyta: naujausių ataskaitų sąrašas žemėlapyje kartais parodydavo klaidą;
  • Pataisyta: siųstų resursų ataskaita kartais buvo atvaizduojama kaip reido grobis;
  • Pataisyta: aljanso ataskaitose ne visada buvo rodomas grobio paveikslėlis;
  • Pataisyta: slaptažodžio atstatymo funkcija neveikdavo registracijos proceso nebaigusiems žaidėjams;
  • Pataisyta: ne visada buvo teisingai atvaizduojamas atostogų pabaigos laikas;
  • Pataisyta: kartais NPC prekeivis pridėdavo daugiau resursų nei jam buvo parduota;
  • Pataisyta: užvedus pelę virš karžygio portreto atvykimo laikas buvo rodomas kaip 00:00:0?
  • Ištaisytos atvaizdavimo klaidos, susijusios su neteisingai nurodytu karžygio grįžimo laiku iš nuotykių;
  • Pataisyta: dėl kompensacijos metu grąžintų nuotykių nebuvo generuojami įprasti nuotykiai;
  • Pataisyta: apsauga nuo per didelio statymo visada paveikdavo pirmą daiktą, parduodamą aukcione;
  • Pataisyta: karžygys kartais negrįžta iš nuotykių;

1 puslapis iš 3 123 PaskutinisPaskutinis

Žinučių rašymo taisyklės

 • Jūs negalite pradėti naujų temų
 • Jūs negalite kurti pranešimų temose
 • Jūs negalite įkelti priedų
 • Jūs negalite taisyti savo žinučių
 •