Formuojamas naujas PP (Pagyvensim Pamatysim) aljansas
Regionas ( - | - )
Svarbu ne pop... o spalva ir norai