Įvairūs gandai sklinda apie paslaptinguosius natarus. Jų neįtikėtina galia ir narsa žavi ir baugina Traviano liaudį. Retam kariui pavyksta nugalėti natarą kovoje. Ir štai drąsuolių būriai nusprendė slaptai prasibrauti į natarų sostinę ir sužinoti jų paslaptį. Sugrįžę jie pasakojo nebūtus dalykus. Neva užburtoji gentis valdo stebuklingas relikvijas – artefaktus – kurie suteikia nepaprastų jėgų ir galimybių. Kas užgrobs tokį artefaktą, tam atiteks visa jo galia.

Atėjo metas atimti artefaktus iš nepraustų čiabuvių ir perduoti juos apsišvietusioms tautoms. Žinoma, natarai neatiduos savo relikvijų nesipriešindami. Ir jūsų priešai nesusitaikys su tuo, kad į jūsų rankas pateko tokie galingi ginklai. Bet tikslas yra vertas kovos. Jūsų pastatai taps daug tvirtesni, pajėgos judės greitai ir sunaudos mažiau maisto.

Užpulk barbarus natarus, išskersk jų karius, sunaikink namus, atimk brangias relikvijas – ir sekančios kartos minės tavo vardą ir garbins kaip didvyrį!

(Story by Cryptid_Hunter)

Artefaktai LT7 serveryje atsiras kovo 7 dieną.