7 puslapis iš 13 PirmasPirmas ... 34567891011 ... PaskutinisPaskutinis
Rodomi rezultatai 91 iki 105 iš 192

Tema: Turtai IX dalis

 1. #91
  Karžygys Heinrich avataras
  Prisiregistravo
  Apr 2008
  Vieta
  Jeigu čia užklydot
  Žinutės
  2,061

  Pagrindinis

  O tada pasigirdo kažkokie riksmai už durų. Po to ginklų žvangesys ir bėgimo garsas.
  - Eime pažiūrėt kas ten, -pasakiau Keilei ir nubėgau. Pravėriau duris, ji išsiveržė priekyje manęs ir nubėgom, o aš jai iš paskos. Vos išbėgom į pagrindinį tunelį, pamatėme “Assasins“ , kurie kovojo su juodojo klano sargybiniais.
  Keilė apstulbusi suriko:
  - Kaip jie mus rado?!-tada timptelėjo ir suriko,- į relikvijos kambarį, eime abu.
  Aš nubėgau jai iš paskos. Relikvijos kambaryje jau vyko kova. Stalą saugojo 3 juodomis uniformomis apsirengę kariai, o juos apsupę buvo bent 9. Aš išsitraukiau kardus ir šokau ant raudonai balto nugaros. Jį parverčiau ir susmeigiau kardus į krūtinę. Pamatę, kad sulaukė pastiprinimo drąsiau kovoti pradėjo ir juodieji. Gana greitai sumušėme tuos 9, o Keilė pasirodė visai neprasta kovotoja. Bet tada pro pagrindinio tunelio įėjimą plūstelėjo dar bent 20.
  - Ar čia visi Juodojo klano nariai,-paklausiau, kol priešai dar neatbėgo.
  - Čia tik keli, kurių pamaina saugoti.
  - Reikia imt relikviją ir nešdintis iš čia!
  - Ne..-nedrąsiai pasakė Keilė.
  Tada išlindo pirmieji Raudonbaltieji ir šoko ant manęs. Ji taikliu smūgiu į pilvą parverčiau ant žemės. Nespėjau, ko nors dar padaryt, kai teko atmušti smūgius nuo kito Assasins, o pasitraukti į šoną nuo trečiojo Assasino smūgio sutrukdė, kažkoks griūnantis ketvirtas. Penkiese kovėmės prieš bent jau 20, o kambarys toks, kad suėjus 10 žmonių jau ankštoka. Tai ką kalbėt apie kovą? Kojos spyriu parverčiau vieną puolusįjį ir pasmeigiau, tada sūkiniu apsisukau ir perrėžiau pilvą kitam. Pamačiau, kad veinas taikosi imti Ringilą, prišokau prie stalo ir parverčiau jį. Norėjau persmeigti, bet iš dešinės mane puolė kažkoks storulis. Jam nespėjus užsimoti pakirtau koją, bet tas, kur prieš tai bandė imt relikviją, mane truktelėjo ir skaudžiai vožiausi galva į stalą. Bet krisdamas, nelikau skolingas truktelėjusiam – suvariau kardo ašmenį į kaklą. Gal kiek ir sėkmės kaina, bet suvariau. Kojos spyriu parverčiau kažkokį pasipainiojusį ir priėjau prie Keilės. Nuo smūgio prasikirtau antakį. Gindamasis nuo puolimų jai pasakiau:
  - Mes neapsiginsim. Paguldėm gal tik 5 ar 6, jų per daug ir per ankšta, neabejoju, kad koridoriuose ir daugiau. Turim griebti Ringilą ir bėgt. Vienintelė jam saugi vieta, būtų bazė..-tariau voždamas kumščiu per galvą vienam užpuolikui su atvėpusiom ausim.
  Šį kartą ji netgi nebesipriešino. Suriko man:
  - Nu gerai.. Bet eisiu į tą bazę su tavim kartu.
  - Gerai. Jei norėsi, galėsi pati bandyti įtikinti pagalbos kaina duosianti jiems Ringilą.
  Aš pro visus prasiveržiau prie Ringilo, kurį gynė vis tie patys 3 kariai. Jie buvo labai pasiaukojančiai didvyriški. Vieno petys kraujavo, bet jis kovojo. Keilė jiem įsakė, trauktis, kartu su ja ir, paėmusi Relikviją bei įsikišusi ją į kažkokį krepšį, kurios besivoliojo ant grindų, nusekė man įkandin. Tuo tarpu aš veržiausi pro Baltai raudonų eiles, Trijulė juodųjų dengė užnugarį. Verždamasis užmušiau 3 žmones, kokius 4 palikau be sąmonės, ir tikrai labai daug šiaip nuspyriau ar numušiau į šalį. Veržėmės į tą patį kambarį, kur buvom prieš tai. Keilė liepė pasukti į kairę, viename siauram tunelyje. Jame Baltai raudonų nebuvo. Iš tiesų, regis per kelias minutes, čia sugūžėjo koks šimtas „Assasins“. Ir velniai žino per kur...
  Prasiveržę į „kraštinį kambarį“ pradėjome lipti liuku. Pirma lipo Keilė. Aš jai iš paskos, o mus pridengė trijulė. Tas su sužeistu pečiu lipo po manęs, nes buvo kiek nelengva jam. Galų gale visi pabėgom, iššokom pro liuką, o tada užvėrėm liuką ir užstūmėm konteinerį virš jo. Dabar atsidūrėme skersgatvyje. Ganėtinai nykiame. Juodai apsirengusi trijulė nusiėmė apsiaustus ir numetė kažkur pakampėn – jie nenorėjo išsiskirti. Keilė atsisuko į tuos, kurie sėkmingai su mumis pabėgo:
  - Kolkas – laisvi. Rytojaus susirinkime praneškit, kad relikvija saugi, nepaisant bazės kritimo. Tegu Džonas pavadovauja, kol manęs nebus, jei išnešė sveiką kailį.
  Jie linksėjo tada nušlepsėjo tolyn. Keilė priėjo prie manęs arčiau ir tarė:
  - Eisim per skersgatvius, kad mūsų nepamatytų. Mūsų veidus tikrai įsidėmėjo, be to, mes kruvini ir sužeisti..
  - Taip tu teisi, madmoisselle,-mirktelėjau jai.
  Ji man nusišypsojo ir užsimetusi krepšį, kuriame buvo relikvija, pradėjo eiti. Eidamas pasakiau, kur konkrečiai įėjimas į mūsų bazę, ji linktelėjo, lyg parodanti, kad suprato. Toliau ėjau ir užsimąsčiau..
  Relikviją, kaip ir prašytas gavau, dabar Reinas turės įkalbėt mergaitę ją duoti. Nemanau, kad tai bus labai sunku.. Ar ne?...
  Netrukus atsidūrėme visai netoli įėjimo į mano, nebe juodųjų bazę..
  Paskutinį kartą redagavo Heinrich : 2010-11-01 22:46
  I wonder if my pony can fly

 2. #92
  Blokuotas Blokuotas
  Prisiregistravo
  May 2010
  Vieta
  Rietavas
  Žinutės
  35

  Pagrindinis

  DualLT:
  Kagi vėl laisva diena. Nu ką nors biški leido pasidžiaugti tuom kad galime gaminti savo gamybos ginklus. Pasisekė. Nors savo turiu jau pats, bet nežinosi. Du geriau negu vienas o trys tai išviso. Nu ką padarysi. Reikia eiti medžio pasiieškoti. Praėjo nedidelį plota miško, o rasti nieko daug ir neradau. Rasti dalykai buvo rankoje ir kurpinėje. Rankje laikiau kelis pagalius. Reikės juos nušlifuoti, nudrožti. Taigi darbo turiu pakankamai, o dar su tais akmenimis, ką su jais daryti? Nuėjau pas kalvį. Jis man padėjo pasidaryti kardą. Kaip pradedančiajam man sekėsi ne kaip. Pirma kol pagalį nudrožiau. Sunku su juo. Jau ką nors netaip ipjauni gali nauja imti. Bet iš kokio 4 sykio pavyko. Šiek tiek apsidžiaugė kalvis kad nebereikės su tais pagaliais man dirbti, bet dabar tas pats su akmenimis. Pirmą man liepė juos susmailinti. Nors šis dalykas sekėsi puikiai. Greitai viską padariau ir kalvis man paaiškino, kad man kardo pasidaryti neišeis. Galiu tik kirvį ir viskas. Nu ir to užteks. Kaliau kaliau. Neišeina. Sudrauskiau tą medžio gabalą kurį buvau sutvarkęs. Taigi vėl ėjau į mišką parsinešti medienos. Dabar tai jau gerai pavyko. Gavosi super tos kirvukas. Dar paskui ant jo žodį išsideginau "DualLT".

 3. #93

  Gera mintis Legendinis kardas "Ringilas".

  Samag0n
  +akmeninė pirštinė (kairė ranka)

  luksis
  +kardas iš asteroido
  +šarvai iš asteroido jaguarui Rokiui

  Pasauliokarlius
  +sidabrinis kirvis  Nepatingėkit, ir, kad geriau suprastumėte perskaitykit Heinrich'o istoriją. Galite suprasti ir be to, bet sunkiai.

  Heinrich įvykdė tai ko prašė Reinas. Na, gal tik iš dalies.. Relikvijos jis negavo, bet atvedė kas ją turi. Tai Keilė. Juodojo varno (Juodųjų) klano, kaip ir vadė. Ji rankoje turėjo relikviją. Tiksliau pusė jos. Tai buvo kardo "Ringilo" rankena.
  - Šaunuolis, Henrikai. Kas ši nuostabi dama? - paklausė Reinas.
  - Keilė. - atsakė ji pati.
  - Malonu susipažinti, aš Reinas. - tarė jis ir paspaudė jai ranką. - Ačiū už "Ringilą", duokš jį man.
  - Ne, tik su viena sąly.. - nespėjo ji pabaigti, kaip Reinas pačiupo Ringilo rankeną jai iš rankų ir toliau lyg ignoravo ją.
  - Džekai, atnešk ką sakiau.
  - Tuojau.
  - Ei! Tai mano! Atiduok!
  - Žaidimams neturiu laiko, o laiko nedaug. Džonai, pasiskubink!
  - ? - ji tiesiog nesuprato, o po to pamačiusi ką atnešė Džekas ji tiesiog - !!!!!!!
  - Ačiū, Džekai.
  - Čia kas?! Ringilo ašmenys??
  - Taip. Originalus tie patys jo ašmenys. Turiu juos jau senai. - atsakė Reinas ir sujungė ašmenis su rankena. Tik sujungus visas kambarys NUŠVITO! Pasigirdo lyg sprogimo garsas, bet jūs tik apakote kokioms 10 sekundžių.
  - Štai! Galingiausias ginklas pasaulyje! RINGILAS!!! - suriko Reinas ir iškėlė švytintį kardą į viršų.  Visi liko tiesiog be žodžių.
  - Kardas fantastiškas.. patikėkit. Laikau jį rankose ir tiesiog jaučiu plūstančią jėgą manyje. - tarė Reinas ir paėjo į priekį. Žengęs žingsnį žemė įskilo.
  - Matei?! Jis padėjo žingsnį, o žemė įskilo.
  Tada kardas tiesiog nustojo švytėti.
  - Ei, kodėl šviesa liovėsi? - paklausė kažkas iš būrio.
  - Nežinau. Aš tiesiog to panorėjau, - tarė Reinas, o tuomet kardas vėl nušvito, - Ha, jis klauso mano minčių! - nusijuokė Reinas, o tuomet kardas vėl užgeso.

  - Na, gerai, DualLT imk "Ringilą" ir nugabenk jį pas karalių. - tarė Reinas. Įdėjo Ringilą į paprasto kardo dėklą, DualLT aprengė skarmalais, o kardą, kuris buvo paslėptas dėkle lyg normalus, paprastas, eilinis kardas paslėpė po tais pačiais skarmalais. - Turėtų būti saugu. Na, bėk!

  Atėjo vakaras. Pavakarieniavote.
  Šį kartą, kai vakarieniavo Keilė beveik visi netylėjo, ir klausinėjo visokių klausimų apie "Juodajį varno" klaną. Keilė taip pat pasiūlė prie jo prisijungti, nes ji duotų Ringilą tik su tokia sąlygą, o kadangi jis jau paimtas, mūsų klanas privalo prisijungti prie jos klano, bet nuo stalo pakilo Reinas ir tarė:
  - Mes esame organizacija. Neturime jokio klano pavadinimo, tiesiog vykdome karaliaus nurodymus. Na, ne visus, mes veiksime iki tol, kol "Assassins" klanas bus išnaikintas.
  - Žinau, bet jums karalius uždraudė prieš juos kovoti, todėl siūlau prisijungti prie mūsų, tuomet galėsite kovoti prieš galvažudžių klaną.
  - Ne!
  - Tuomet turėsiu omeny, kad rankeną iš manęs pavogei!
  - Ką?! Heinrich man papasakojo daug ką, todėl nepaisysiu tavo kvailų norų ir sąlygų prisijungti prie jūsų, kad gautumėme tą kvailą kardo rankeną, kurią jau senai turėjai atiduoti, bet ne.. tu jos neatidavei. Ir kodėl?! Kad mirė kažkoks tavo brolis jos beieškant!
  Keilė tik pažiūrėjo į Reiną ir išėjo iš bunkerio.

  - Hm.. DualLT jau ilgai negrįžta. - kažkas tarė, norėdamas pakeisti temą ir numalšinti įtampą vyraujančią aplink.
  - Nusispjaut man ant jo! Einu pas Alemvusą niekur neikit! - įtūžęs tarė jis, užsimetė gaubtą ir išėjo, kai lauke jau temo.

  Būrys pabaigė valgyti ir toliau tiesiog sėdėjo bazėje.
  Reinas po ilgo kelio nuėjo į vieną didelį apžvalgos bokštą mieste. Ten gyveno didis magas Alemvusas.  Šis užlipo beveik 200 laiptelių ir pačiame viršuje pabeldė į duris.
  - Įeik, Reinai.
  - Sveikas, Alemvusai.
  - Kas yra, Reinai, ko toks piktas?
  - Iš kur žinai?
  - Aš žinau daug ką. Beje, turiu tau svarbią naujieną.
  - Aš taip pat.
  - Na, pradėk tu, - tarė Alemvusas.
  - Gerai. Na, gavau legendinio ginklo "Ringilo" rankeną. Pats turėjau jo ašmenis ir juos sujungiau.
  - Nuostabu, o kur jis dabar?
  - Vienas iš mano karių nunešė jį karaliui.
  - O Dieve!
  - Kas? Kas yra, Alemvusai?!
  - Mano naujiena buvo tokia - vakar į pilį įsiveržė galvažudžiai ir jį nužudė. Turbūt jie tau liepė pargabenti ringilą į pilį.
  - To negali būti! Turiu sustabdyti DualLT!

  Atėjo naktis. Pilnatis. Lauke žaibuoja ir lyja. Griaudėja garsiai, kaip niekada.
  "Ringilas" jau buvo apsukraus šešėlio rankose. DualLT buvo nužudytas, o į pilį bandęs įsiveržti Reinas buvo sustabdytas, apsvaigintas, sumuštas ir surakintas kalėjimo požemiuose.

  Į jūsų bazę atskubėjusi Keilė papasakojo kas atsitiko. Ji nusekė Reiną, bet jam padėti buvo beviltiška ir savižudiška. Gal būt, kitu atžvilgiu nepadėjusi jam ji pasielgė negarbingai, bet protingai. Po minutės į bazės duris pabeldė dar 12 karių. Tai "Juodojo varno" kariai. Vienas iš jų, lyg "antras vadas" buvo Džonas. Keilės pavaduotojas.
  - Taigi, mūsų yra žymiai mažiau, todėl mums reikia gero plano ir strategijos. Pirmiausia turime nuspręsti kada jų pilyje gali būti mažiausiai. Jie irgi žmonės, jie taip pat kur nors išeina..


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  a) Pulti naktį
  b) Pulti auštant/ryte
  c) Pulti vakare

  ------------------------------------------------------------------------------------------------


  *♣ -Būrys- ♣
  laksters [3]
  4DarkSide
  domantas122
  Dobis
  luksis [10]
  Agurecas
  Xuligans
  kasikas
  asas5555 [1]
  Auuriis
  Fanta*
  BiG CagneY
  BurnBuddy
  aaalinikea [6]
  Samag0n
  ArėjasI
  Linko
  justeluka
  Pasauliokarlius [4]
  Aurimasak [1]
  Žergonas
  danieliux007
  Heinrich [8]
  tiskutis [4]
  McMartis
  Lancia [2]
  rolios
  arunaas
  estera2121
  Marionete [4]
  BackOnTop
  DualLT-
  Roric [4]
  Npc: Reinas [10] ++
  Npc: Karaliaus pilies sargybiniai (20) [1]
  Npc: Kristoferis [5]
  Npc: Keilė [10]
  Npc: Džonas [8]
  Npc: "Juodojo varno" kariai (11) [2]

  ♣ Gyvūnai ♣
  laksters - Katė: Dina
  Heinrich - Sakalas: Mustangas
  luksis - Jaguaras: Rokis
  aaalinikea - Erelis: Kingas
  Pasauliokarlius - Šuo: Garfildas
  Marionete - Šuo: Mauzeris


  *♣ -Priešai- ♣
  Npc: Galvažudys "Strėlė" [3]
  Npc: Galvažudys "Kūjis" [3]
  Npc: Eiliniai galvažudžiai (8) [1]
  Npc: Galvažudys "Šešėlis" [25]
  Npc: Galvažudė "Paukštė" [5]
  Npc: Galvažudys "Miražas" [6]
  Npc: Įgudę galvažudžiai (10) [2]
  Npc: Profesionalūs galvažudžiai (15) [5]
  Npc: Galvažudžiai (40)

  Npc: Stefanas [15]
  Npc: Vurbikas [10]
  Npc: Sirijus [?]  *♣ -Neutralūs- ♣
  Npc: Pardavėjas Džekas
  Npc: Burtininkas Alemvusas


  ---------------------------------------------------------------
  Gyvas.
  Miręs.
  Sustiprintas.
  Gyvas.
  Miręs.

  ++ - smarkiai sužeistas.
  + - sužeistas.
  ---------------------------------------------------------------  Kita situacija: Trečiadienį vakare.

  DualLT mirė, dėl to, kad jis blokuotas forume. Toliau blokuotam žaisti neleisiu.
  Paskutinį kartą redagavo Dariusxas : 2010-11-03 21:27

 4. #94
  Karžygys Pasauliokarlius avataras
  Prisiregistravo
  Jul 2009
  Vieta
  Šalis arba Galaktika
  Žinutės
  1,320

  Pagrindinis

  Mano nuomonė kad pulti reikia ryte.Nes gal kai kas miegos ir nužudysim juos be kovos.Tai pogi yra galimybė kad jie išeis.Nes Naktį butu pats kvailiausias sprendimas nes jie beabejo visi bus ten.P vakare.Gali būti sustiprinta apsauga nakčiai.

 5. #95
  Karžygys Heinrich avataras
  Prisiregistravo
  Apr 2008
  Vieta
  Jeigu čia užklydot
  Žinutės
  2,061

  Pagrindinis

  Susikrimtau, kai Reinas išvarė Keilę lauk. Na ji pati išėjo, bet jis su ja elgėsi itin negražiai… Kažkaip spėjau pamėgti Keilę. Ji atrodė tokia mergina, ant kurios negalėtum net už blogus darbus pykti. Vėliau, tai vakarienei besibaigiant Reinas išėjo. Po dar geros valandos, čia pasirodė Keilė ir pasakė mum apie, tai, kad Reinas užpultas, Duallt nužudytas, o laiškas, kurį mum atsiuntė – suklastotas. Viskas sueina.
  - Keile, jei aš teisingai supratau, Mokytojas ten ir turėtų būt? Juk “Assasins” jam turi sugrąžinti kardą ar ne..?
  - Aš nežinau..-tarė ji, o tada paklausė mūsų nuomonės, apie galimą puolimo strategiją.
  - Reikia pulti ryte,-tariau vienas pirmesnių,- visi tikisi puolimo naktį, mes juos pergudrausim. Ryte, nutaikytume momentą, kai keičiasi sargybos pamaina ir galėtume pulti.
  Išdęsčiau savo planą. Buvo tokių, kurie išklausę mano planą linktelėjo, bet mūsų daug – daug ir nuomonių.
  I wonder if my pony can fly

 6. #96
  Karžygys luksis avataras
  Prisiregistravo
  Sep 2008
  Vieta
  8 kilometrai nuo jūros
  Žinutės
  1,783

  Pagrindinis

  Zuvo Dual todel manyje sukilo noras kamnors uz tai perrezti gerkle, taciau to neparodizau ir pritariau nuomonei pulti ryte, nes po nakties jie gali buti apsimiegoje.

 7. #97
  Imperionas Samag0n avataras
  Prisiregistravo
  Jul 2010
  Vieta
  Sostine
  Žinutės
  136

  Pagrindinis

  Siulau pulti ryte, nes jie bus katik atsikele, ir bus tik keli budintis sargybiniai, taip bus geriausiai.

  Samprotavimas: "Isbandysiu savo pirstine, woohoo

 8. #98

  Pagrindinis

  Mirė DualLT, gaila ir tuo pačiu pikta, bet ką jau padarysi... Manau reikėtų pulti ryte, nes ryte jie gali būti apsimiegoję ir dar nepasiruošę kovai su mumis.

 9. #99
  Imperionas Aurimasak avataras
  Prisiregistravo
  Jul 2009
  Vieta
  Zarasai
  Žinutės
  231

  Pagrindinis

  Ryte, mano manymu, keisis būdėjimas. Vieni bus pavargę, kiti tik pabudę, todėl lengvai juos užpulsime.
  "šikau tualete, pamačiau, kad toletinis popierius baigės - ženklas, kad reik eit į bažnyčią, melstis už dievą, kad popieriaus nepradangintų daugiau" - Chew

 10. #100
  Senatorius Lancia avataras
  Prisiregistravo
  Dec 2008
  Vieta
  Terra incognita
  Žinutės
  525

  Pagrindinis

  Siūlau pulti auštant, nes sargyba jau bus pavargusi, o kiti dar nebus pabudę.

 11. #101

  Gera mintis Išdavikas.

  Nusprendėt pulti ryte. Keista, bet neprašvito. Kaip buvo sutemę taip ir auštant saulė nepatekėjo. Ją dengė mėnulis. Užtemimas visą dieną. Net ir miestiečiai pabudę anksti dėl to sunerimo.
  ...
  Laikas! Visi pradėjo rinktis, užsiavė batus, odines pirštines, čiupo kardus ar kitus ginklus į rankas ir į kovą. Maždaug 20-ies žmonių būrys keliavo link pilies. Visi lyg įgudę galvažudžiai skraidė stogais, stengėsi būti nepastebėti.
  ...
  Galiausiai būrys pasiekė pilį, galvažudžiai lyg žinoję jūsų jau laukė nė bluosto nesudėję. Kova prasidėjo.
  ...
  Ji ilgai netruko. 40 galvažudžių jau gulėjo negyvi, o iš jūsų nebuvo nė vienos aukos. Bet tai buvo lyg apšilimas. 40 niekšų gyvybių mirė ne veltui, o tam, kad jus kuo labiau sužeistų ir sutaupytų laiko.
  ...
  ....
  .....
  ......
  - Ir sutaupytume laiko, - tarė Reinas stovėdamas prieš jus.
  - Bet Reinai, kaip tu galėjai?! - suriko Samag0n.
  - Viskas buvo tik klasta. Mūsų vadas "Šešėlis" jau toli nuo čia su "Ringilu". Ha-ha! - nusijuokė jis.
  Jo šlykštus snukis stovėjo jums tiesiai prieš akis. Iš šono jį supo po 3 karius, jis stovėjo viduryje, o dar lubomis šliaužiojo apie 8-10 profesionalių žudikų.


  - Reinai... - nuleidusi galvą, stipriai kardą spausdama, degančiomis akimis žiūrėdama į Reiną tarė Keilė. - Tu mirsi!
  Tik jai tai pasakius "Juodojo varno" kariai pasileido į puolimą, Keilė ir Džonas kartu, mūsų būrio kariai taip pat, o profesionalūs galvažudžiai tą pačią sekundę jau skrido į žemę nuo lubų prisijungdami į mūšį, Reinas jau blokavo pareinančius kardų kirčius ir skraidančias strėles.
  ...
  ....
  - Ah.. ar jauti šį gaivų vėją, Rionai? - tarė "Šešėlis" savo vilkui.
  Šis tik sukaukė iškėlęs galvą į viršų.  "Šešėlis" dar kokią minutę žiūrėjo į miestą, o tuomet iškeliavo lydimas vilko per tankų tamsų mišką gabendamas "Ringilą" kuo toliau iš čia, kol tuo tarpu mūsiškiai įtemptai kovojo pilyje, kur buvo nužudytas karalius. Su laiku kova persirito į miestą, o iš 40 galvažudžių leisgyviai į kovą prisijungė 22, kurie iš tikrųjų buvo gyvi. Jūsų buvo kur kas mažiau, o kovos įgūdžiais jie jus nurungė, todėl, kas jums galėjo padėti - tai tik ta liepsnojanti trokštanti pergalės ugnelė jūsų širdyje.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kovokite, kaip begalite smarkiau! Kovoje gali mirti VISI!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------


  *♣ -Būrys- ♣
  laksters [3]
  4DarkSide
  domantas122
  Dobis
  luksis [10]
  Agurecas
  Xuligans
  kasikas
  asas5555 [1]
  Auuriis
  Fanta*
  BiG CagneY
  BurnBuddy
  aaalinikea [6]
  Samag0n
  ArėjasI
  Linko
  justeluka
  Pasauliokarlius [4]
  Aurimasak [1]
  Žergonas
  danieliux007
  Heinrich [8]
  tiskutis [4]
  McMartis
  Lancia [2]
  rolios
  arunaas
  estera2121
  Marionete [4]
  BackOnTop
  DualLT
  Roric [4]
  Npc: Karaliaus pilies sargybiniai (20) [1]
  Npc: Kristoferis [5]
  Npc: Keilė [10]
  Npc: Džonas [8]
  Npc: "Juodojo varno" kariai (11) [2]

  ♣ Gyvūnai ♣
  laksters - Katė: Dina
  Heinrich - Sakalas: Mustangas
  luksis - Jaguaras: Rokis
  aaalinikea - Erelis: Kingas
  Pasauliokarlius - Šuo: Garfildas
  Marionete - Šuo: Mauzeris


  *♣ -Priešai- ♣
  Npc: Galvažudys "Strėlė" [3]
  Npc: Galvažudys "Kūjis" [3]
  Npc: Eiliniai galvažudžiai (8) [1]
  Npc: Galvažudys "Šešėlis" [25]
  Npc: Galvažudė "Paukštė" [5]
  Npc: Galvažudys "Miražas" [6]
  Npc: Įgudę galvažudžiai (10) [2]
  Npc: Profesionalūs galvažudžiai (15) [5]
  Npc: Galvažudžiai (40/22/18) ++
  Npc: Galvažudys Reinas [10] +

  Npc: Stefanas [15]
  Npc: Vurbikas [10]
  Npc: Sirijus [?]  *♣ -Neutralūs- ♣
  Npc: Pardavėjas Džekas
  Npc: Burtininkas Alemvusas


  ---------------------------------------------------------------
  Gyvas.
  Miręs.
  Sustiprintas.
  Gyvas.
  Miręs.

  ++ - smarkiai sužeistas.
  + - sužeistas.
  ---------------------------------------------------------------  Kita situacija: Penktadienį vakare.
  Paskutinį kartą redagavo Dariusxas : 2010-11-05 16:40

 12. #102
  Imperionas Samag0n avataras
  Prisiregistravo
  Jul 2010
  Vieta
  Sostine
  Žinutės
  136

  Pagrindinis

  Nu ka reikia kautis ;]] As vis dar turiu savo draugus ir bendrazygius.. Priekyje stovejo Keile ir vire is pykcio Reinui, as ant jo pykau ne ka maziau.. Jis buvo visiems toks geras, tiek mus gelbejo, o dabar ? Jis tik apsimetinejo.. As uzsimoviau savo pirstine ant vienos rankos, nagus ant kitos, pastebejau kad Keile soko pirma ant Reino, taigi as pagalvojau kad reikia pulti ta is jo kaires, jis buvo turbut gresmingiausias. Sokau i ora ir bandziau durti iskarto su savo nagais jam i aky, kad viskas baigtusi, bet jis vistiek atreme smugi su savo lenktu kardu, as akimirksniu atsokau nuo jo, mes stovejome vienas pries kita, jo akys buvo lyg stiklines, jis nejaute jausmu.. O as taip pykau ant visu ju, nes jie nuzude tiek nekaltu zmoniu, as puoliau ji, trankiau ji su savo pirstine.. Viena karta jis nespejo atremti ir kirtau staigu smugi jam i sonkaulius, girdejosi keistas garsas.. Jis suklupo, maniau jau viskas ir padariau klaida kad pasokau, jis akimirksiniu atsitrauke su rankom nuo zemes ir spyre man su kojom i galva, as kritau austielnikas.. Trenkiausi su galva i grindiny, bet buvau uzsigrudines stiprioms kovoms, taigi man buvo tai tik igelimas.. Iskarto atsistojau ant koju po pargriuvimo, galvazudys nusisipsojo, suprato, kad turi verta sau priesininka, pagalvojau kad reikia strategijos.. Bet niekas nejo i galva, nes kraujas tiesiog vire nuo norejimo tik talzyti savo priesa, taigi ir vel puoliau ji is desines puses, taikiau i miego arterija kakle, jis butu akimirskniu krites, jis pasilenke ir dure man i alkunes kaula, prasivere didele zaizda ir matesi net iskiles kaulas.. Kraujas sruvo, as atsokau atgal ir staiga isgirdau zingsnius, bet buvo jau per velu prie manes soko kazkoks storulis, uzsimerkiau, bijojau mirties, bet atsimerkes, pamaciau kad storulis susmuko ant zemes, ji pakirto strele, tiesiai i tarpuaki. Kazkas man isgelbejo givybe.. Supratau, kad man negalima pasiduoti, del manes kazkas aukojasi, taigi reikia kovoti toliau.. Atsistojau, buvau apimtas adrenalino, taigi galejau daryti bet ka, staigiu suoliu sokau ant zudikau ir pradejau su pirstine trankyti jo kepenis, is visu jegu, kurias dar turejau.. Net nejauciu kaip jis man talzo mano galva, staiga jis su kojom mane nustume, pastebejau kad jo skarmalus suplyse nuo mano smugiu pirstine (ji gi buvo astri). Staiga is nosies pradejo kristi kraujo laseliai, man buvo nesvarbu, as tik norejau prieso kraujo, pasilenkiau ir puoliau, su kojom trenkiau jam i keli, jis atsilenke atgal, jo koja luzo, jis parkrito ant betono, negalejo pajudeti, as priejau, spyriau jam i galva, jis ciupo mano koja ir mane pargriove, nukritau ant galvos, skaudejo labai, bet reikejo kovoti.. Is visu sukauptu jegu atsistojau, jis padare ta pati, suolis buvo paskutinis, jis soko su savo kardu, as sokau su pirstine i prieki, nes desines rankos nebejauciau, staiga sustojau ore, viskas aplink sustingo, maciau tik ji ir savo kaire ranka, kuri tiesesi iki jo veido, jei ji dar taip galima pavadinti, trenkiau su gelezim tiesiai jam i"marmuze", ji persikreipe, jis krito ant zemes.. As nuejau toliau, jis vis nesikele, patikrinau pulsa ir jis buvo mires..
  Paskutinį kartą redagavo Samag0n : 2010-11-04 17:26

 13. #103
  Karžygys Heinrich avataras
  Prisiregistravo
  Apr 2008
  Vieta
  Jeigu čia užklydot
  Žinutės
  2,061

  Pagrindinis Baigiau jau. (:

  Dabar prieš kovą, buvau parengęs savo lanką ir apsivilkęs šarvus. Kai mano draugai puolė, keli galvažudžiai bandė juos pulti, bet nieko neišdegė, nes iš mano lanko keturios strėlės paguldė keturis puolusius. Vienas galvažudys, šokęs nuo stogo, it žaibas pradėjo lėkt prie manęs, bet mano strėlė jau buvo į jį nutaikyta. Paskutinę akimirką, jis spėjo pasisukti ir strėlė persmeigė jam petį. Jis parvirto ant žemės ir išlupo strėlę, bet aš atsitraukiau toliau nuo jo ir ber juosmenį nušoviau kažkokį galvažudį, kuris bandė apeiti Keilę. Tada išgirdau žingsnius už savęs ir apsisukdamas šoviau. Tiesiai į veidą susmigo strėlė kažkokiam nevykėliui. Padėjau žingsnį atgal, kad atgauti pusiausvyrą ir išgirdau, kad prie manęs artinasi tas galvažudys, kurį buvau pašovęs. Jis buvo užsimojęs durklu smeigti, bet aš staigiai sukdamasis iššvengiau dūrio, atsidūriau jam už nugaros ir spyriau į jį. Jis parvirto, o aš pakeičiau lanką į kardus. Jis taip pat išsitraukė ilgesnį kardą, ir šoko ant manęs. Bet tai kvailiausias manevras, kokį jis tik tegalėjai padaryt. Padėjau koją į šalį ir paėjau, o jis nuskrido ir tėškėsi į grindinį, nespėjęs suivokti, kas nutiko. Aš pribėgau prie jo ir pasiruošiau spirti - grynai žaidžiau su juo – bet jis pasirideno į šoną, šoko ant kojų ir puolė mane. Grakščiai pritūpdamas ant vienos kojos, o kitą atmesdamas atgal, keliais centimetrais išvengiau jo dūrio, o tada atsispyriau ir sugriebęs už juosmenio parverčiau. Nieko nelaukęs padariau kulverstį pirmyn ir šokau pabaigti reikalą. Jis bandė stotis ir man spirti, bet sugriebęs už kojos, ją užsukau ir tada, jam dar nenukritus perrėžiau šlaunies arteriją. Su tokia žaizda ilgiau kelių minučių neišgyvensi...
  Pasukau galvą į bendražygius. Keilė ir Džonas negalėjo nieko padaryti vienas kitam, jie buvo lygiaverčiai kovotojai. Kiti buvo apsiėmę „Assasins“ narius, kurie atrodė patenkinti tuo, kad mūsų skaičius buvo gerokai menkesnis nei jų. Vis dėlto, mes buvome patyrę mažiau aukų nei jie. Pasileidau link Reino, manau, kad Keilei reik pagalbos.Vos tik pribėgau, staiga šokau ant Reino ir dūriau jam iš už nugaros. Jis aiktelėjo, nes nesitikėjo puolimo, bet jam pasisekė, nes tuo metu iš šono jį puolusi Keilė, kardo smūgiu jį kiek stumtelėjo ir to užteko, kad mano sūgis nuslystų šarvais. Vis dėlto, dėka šuolio korpusu rėžiausi į jį ir jis neteko pusiasvyros. Atsisukau į Keilę ir tariau jai:
  - Reinforcements have arrived,-mirktelėjau ir pasiruošiau kovoti.
  Reinas atrodė sutrikęs, bet savo kardu puolė mane, atrėmiau jo smūgius, taip, kad prarastų pusiausvyrą ir jį užpuolė Keilė. Nuo jos vos vos, apsigynė, bet vėl puoliau aš smūgiu iš apačios. Jis atbuliniu salto įspūdingai išvengė kirčių ir norėjo pult mane, bet paslydo ant grindinio, vos susivaldė nenukritęs, tačiau jį jau užpuolė Keilė ir užlaužė ranką. Aš išlupau jam iš rankų kalaviją ir numečiau kažkur toliau. Jis bandė jį atsigriebti, bet Keilė laikė jį stipriai. Aš durti negalėjau, nes jie labai spurdėjo. Keilė neturėjo laisvų rankų.
  - Bėk padėt kitiem, aš, susitvarkysiu kaip nors,- tarė man ji.
  Pasukau galvą ir pamačiau, kad Džonas, apsuptas penkių karių sunkiai beatsilaiko. Pasikviečiau savo sakalą, garsiu šūksniu ir įsakiau padėti Džonui. Jis užpuolė vieną karį kapodamas jį snapu ir sukdamas ratus aplink jį, o aš puoliau jį apeiti bandžiusį karį.
  Smeigiau jam savo kardu, o jis nė nespėjęs sureaguot krito. Džonas apsidžiaugęs, kad gavo pastiprinimo, nakautavo vieną jį puolusį karį, o aš korpusu rėžiausi į kitą, o kai parvirto pasmeigiau. Teliko vienas, vaikomas mano sakalo, tačiau, kai abu juo susirūpinom, jis gulėjo patiestas kažkieno strėlės.
  Džonas man linktelėjo padėkodamas, o tuo tarpu mane užpuolė du galvažudžiai. Jie kovojo kitaip negu visi – bendromis pastangomis, atakas kombinavo, jungė, naudojosi vienas kito suteiktais pranašumais. Tačiau mačiau spragų jų gynyboje ir apsimesdamas bejėgiu kolkas tik gyniausi. Pirmasis puolė dūriu iš įtupsto, o antras šoktelėjo į priekį, kad negalėčiau atsitraukti, bet aš nė nemaniau trauktis, o geležte numušiau pirmojo kardą, ir pečiu stumtelėjau antrąjį. Jie man ęs įveikti negalėjo, aš judėjau išvengdamas jų kombinuotų puolimų, nors vis dėlto, buvo nelengva. Tada į mane parlėkė strėlė, kurios vos išvengiau paskutinę sekundę. Galvažudys lankinkas ant stogo – tai jis ją paleido. Tuoj šoktelėjau į šalį, ir šalimais, kur stovėjau įsmigo strėlė. Pasileidau link pastato, ant kurio stovėjo tas galvažudys, o dvejetukas, kuris mane puolė prieš tai iš paskos. Graibydamas už įvairių atbrailų, ar į tarpus kišdamas kardus, palengva ropščiausi. Viena strėlė belipant pataikė į antpetį, bet atšoko. Kita pataikė į ranką už manęs lipusiam vienam iš dvejetuko, tad jis nukrito nuo pastato ir užsimušė. Kai jau buvo beveik visai viršuj, šokau, kad užsikabinčiau už stogo. Užmečiau kojas ir jas pakirtau šaudžiusiam. Jis nieko nespėjo padaryti. Kol, tas kitas neužlipo, staigiai isitraukiau lanką, kardus numečiau į šalis, ir įtempiau templę lanko, strėlę pridėjęs Galvažudžių šauliui prie gerklės. Suprantama, kai paleidau templę jis mirė nė nemirktelėjęs. Iįkart ištraukiau strėlę ir palaukiau, kol pasirodys kitas. Bet jis neužlipo pastatu. Laukiau, o jo nėra. Gal nukrito?... Priėjau prie krašto pažiūrėt, o ten nėra nieko, tik kraujo klane gulintis anksčiau nukritęs karys. Apsisukau, tiksliau buvau beapsisukąs ir jau norėjau eiti, kai į mane parėjo kojos spyris iš nugaros. Praradau pusiausvyrą ir jaučiau, kad šansų nenukristi beveik nėra..
  - Mustangai, trenkis į mane.-surikau sakalui.
  Žaibo greičiu į mane trinktelėjo mano sakalas.Vienai akimirkai atgavau pusiausvyrą ir ja pasinaudojęs, griebiau už į mane spyrusio, kuris stovėjo gana tvirtai , bet staigiu truktelėjimu spėjau prisitraukti. Bandžiau griebti kardą, kur jį palikau, bet jo nebebuvo. O tas žiūrėjo į mane klastinga šypsena. Ir užsimojęs savo durklu puolė. Pritūpiau ir kulversčiu į šoną išvengiau. Tada apsisuko ir bandė smeigimu iš viršaus mane nugalėti. Aš tiesiog atsitraukiau į šalį ir vožiau jam į galvą. Jis prarado nuovoką ir padėjo du žingsnius. Tada sekė dar vienas smūgis, antras, trečias. Galų gale jis pametė durklą. Kai buvo dvejetuke – kovojo neblogai, nes jo klaidas paslėpdavo kitas. Bet, kai jis vienas, iš jo ne koks kovotojas.
  Po to, kai pametė durklą, suprantama, kas buvo. Nudūriau jį ir palikau tysoti ant stogo. Nu šio apžvelgiau apačias ir pamačiau numestus mano kardus. Nusileidau į tą vietą, pasiėmiau kardus ir grįžau į kovą. Vos grįžęs, persigandau. Ne dėlto, kad mūsų buvo mažai ar pan. Mūsų buvo gana normaliai, tačiau Reinas buvo parvertęs Keilę ir ruošėsi nudurti. Lanko išsitraukti nespėsiu, pribėgti nespėsiu, spirti nespėsiu..
  - Mustange! – eilinį kartą paprašiau sakalo pagalbos.
  Jis nėrė iš dangaus link manęs lyg laukdamas komandos, o aš pirštu parodžiau į Keilę ir jis nieko nelaukęs trenkė į Reiną, kuris buvo beduriąs jai. Tada aš išsitraukiau lanką ir paleidau strėlę, kol jis nespėjo susivokt, o Keilė supratusi, esanti vėl situacijos šeimininkė, pakirto jam kojas ir jis parvirto. Žvilgtelėjo, kas gi jai čia padėjo ir pamačiusi mane, mirktelėjo, o tada vėl įniko į kovą. Aš irgi pasukau galvą į kovos įkarštį, įtempiau lanką ir ieškojau taikinio..
  Paskutinį kartą redagavo Heinrich : 2010-11-04 19:13
  I wonder if my pony can fly

 14. #104
  Senatorius Lancia avataras
  Prisiregistravo
  Dec 2008
  Vieta
  Terra incognita
  Žinutės
  525

  Pagrindinis

  - Velniop tave, Reinai! - Suurzgiau aš ir paleidau dvi strėles į jį. Reinas jas lengvai atmušė. Jau norėjau į jį paleisti dar vieną strėlę, bet kažkoks kitas galvažudys išlindo ir puolė mane. Strėlę paleidau į jį. Galvažudys išsisuko nuo strėlės. Numečiau lanką ant žemės ir griebiau peilį. Galvažudys puolė, bet aš stryktelėjau į šoną ir suvariau jam peilį tarp šonkaulių. Galvažudys susmuko ant žemės. Pasiėmiau lanką nuo žemės ir pradėjau laidyti strėles į galvažudžius.
  - Velniop tave, - riktelėjau paleidau strėlę į arčiausiai buvusį galvažudį, - Ir tave, ir tave! - toliau laidžiau strėles į galvažudžius. Kiekvienas taiklus šūvis suteikdavo man naujų jėgų. Nusitaikiau į dar vieną galvažudį. Šoviau į jį, bet jis išsisuko. Įsikišau lanką į strėlinę ir pasitikau galvažudį su peiliu rankoje. Galvažudys smogė, aš šoktelėjau į šoną ir puoliau pats. Galvažudys staiga šoko link manęs, aš pasilenkiau ir jis perskrido virš manęs ir nusileido man už nugaros.

  Pratęsiu.

 15. #105

  Pagrindinis

  Mus išdavė Reinas, jis yra išdavikas, negaliu tuo patikėti, juk jis mus mokė ir viska kita. Aš žinojau, kad reikia su jais kovoti, nėra kur trauktis. Mačiau kaip visi buvo sunerimę, kaip kiti norėjo norėjo kautis, o kiti bandė slėptis. Niekur nesitrauksiu, busiu čia ir kovosiu, nors ir mirsiu, bet nors žinosiu, kad nebijojau stoti į kovą, pagalvojau mintyse ir tuo tarpu išsitraukiau šurikeną ir paleidau kažkokiam blogiečiui jį į galvą. Buvau supykęs ir norėjau laimėti - nors žinojau, kad mirtis gali nusinešti mane, bet kurią sekundę... Tuo tarpu kol aš galvojau, galvažudys krito ant žemės, bet jis buvo gyvas, ir tik sužeistas. Pribėgau prie jo ir susmeigiau jam į pilvą peilį, nors jis buvo su šarvais, bet šiokį tokį sužeidimą patyrė. Staiga į mane kažkas paleido strėle, kažkosk kitas galvažudys, o gal savas, net nežinau... Galvažudys staiga atsistojo, tarsi būtų pašokęs ir pakilęs į orą. Išsitraukė savo kardą ir kirto su juo man per galvą, nors jis nepataikė, bet aš išsigandau, bet vis dar stovėjau ir bandžiau sulaikyt baimę. Jis dar kartą pridėgo ir metė į mane šurikną, jis buvo toks taiklus, bet man kažkas pastūmėjo ir aš išvengiau smūgio.
  -Man reikia susitvardyt ir laimėt, aš galiu, aš laimėsiu.- galvoja sukosi tik toki žodžiai.
  Ir staiga net nepajutau kaip išsitraukiaus savo pragaro kirvį ir probėgias prie galvažudžui, kuris buvo vos nusileidęs ant žemės, kirtau jam tiesiai į širdį. Galvažudys nukrito ant žemys, jis patyrė didelį sužeidimą, bet jis to nusipelnė. Dar kartą kirtau jam ir jis mirė. Staiga atsisukęs pamačiau, kad kažkokia strėlė tiesiai lekia į Keitę, norėjau jai padėti, surikau ir paleidau šurikiną į strėlę, jis prismeigė strėlę prie sienos, o Keitė atsisukus padėkojo...
  Aš atsisukau ir pamačiau Reiną, jis kovėsi su kažkuo, jis buvo toks savimi taip pasitiki, kad galima pamanyti, kad jis gali visus nužudyti, bet to nebus mes turime laimėti...- pagalvojau.
  Paskutinį kartą redagavo domantas122 : 2010-11-04 18:13

7 puslapis iš 13 PirmasPirmas ... 34567891011 ... PaskutinisPaskutinis

Žinučių rašymo taisyklės

 • Jūs negalite pradėti naujų temų
 • Jūs negalite kurti pranešimų temose
 • Jūs negalite įkelti priedų
 • Jūs negalite taisyti savo žinučių
 •