Gerbiami žaidėjai,

Automatinė resursų siuntimo apribojimų sistema kontroliuoja resursų siuntimo, vieno kompiuterio naudojimo, draugiškų puolimų (friendly fire) taisyklių laikymąsi. Sistema tiesiog NELEIDŽIA pažeisti taisyklių pagal nustatytus apribojimus.

Svarbu: kelių paskyrų naudojimas vis dar yra draudžiamas ir baustinas.

Žemiau esanti informacija patikslina ir paaiškina naujos sistemos funkcionavimo ypatumus. Jos nebūtina žinoti, nes sistema pati identifikuos galimą pažeidimą ir praneš apie tai žaidėjui. Ši informacija pateikiama norintiems geriau suprasti automatinės sistemos privalumus.


Sistema turi įtakos žaidėjų sąveikai priklausomai nuo šių žaidėjų prisijungimo tipų. Išskiriami trys prisijungimo tipai: CON1, CON2, CON3. (angl. "connection")

Žaidėjai, neturintys tarpusavio ryšių (žaidžiantys iš skirtingų vietų, tinklų, nepavaduojantys vienas kito) turės tipą CON1. Vieno tinklo vartotojai, taip pat žaidėjai ką tik nutraukę pavadavimą ir pan. bus laikomi CON2. Vieno kompiuterio vartotojai, žaidėjai, turintys nuolatinį prisijungimų ryšį ir pan. bus laikomi CON3.

Tai reiškia, kad CON bus nustatomas pagal žaidėjų tarpusavio ryšius ir sistema apjungs daugybę faktorių. Kuo didesnis tarpusavio ryšys - tuo "aukštesnis" CON lygis. Akcentuojame, jog CON yra nustatomas ir atitinkami apribojimai taikomi automatiškai. Žaidėjai gali tiesiog bandyti tam tikrą veiksmą ir matyti, leidžiamas jis ar ne.

Nuo CON priklausys žaidėjų tarpusavio sąveikos apribojimai.

Žaidėjams, kurių tarpusavio ryšys bus identifikuojamas kaip CON1 bus taikomi šie apribojimai:

 1. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (7 dienoms į priekį)
 2. Galima siųsti trigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (7 dienoms į priekį)
 3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 150% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 50% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
 4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 300% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį įvairiais resursais; papildomus 200% - grūdais.
 5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
 6. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį mažesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 1 punkte nustatytų apribojimų.
 7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON2 apribojimai:

 1. Galima siųsti valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
 2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
 3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 125% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 25% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
 4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 150% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį įvairiais resursais; papildomus 50% - grūdais.
 5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
 6. Mažesnę populiaciją turinčio žaidėjo puolimai apriboti 1 punkte nustatytomis sąlygomis.
 7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON3 apribojimai:

 1. Negalima siųsti resursų žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją. Norint atlikti mainus, didesnę populiaciją turintis žaidėjas turi siųsti resursus pirmas.
 2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (1 dienai į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
 3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 100% grūdų, reikalingų palaikymui 6 valandoms į priekį.
 4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 100% grūdų sunaudojimo palaikymui 12 valandų į priekį.
 5. Galima pulti žaidėją, turintį didesnę populiaciją. Resursų gavimo apribojimai nustatyti 2 punkte.
 6. Galima pulti žaidėją, turintį mažesnę populiaciją. Apribojimai - 1 punkte.
 7. Negalima užkariauti kito žaidėjo gyvenviečių.
 8. Negalima pulti žaidėjo, kuris per pastarąsias 6 val. gavo resursus iš žaidėjo, su kurio identifikuotas puolančio ryšys CON3.


Pastaba: terminas "7 dienoms į priekį" reiškia, kad nustatytą limitą galima dauginti iš 7 (pavyzdžiui, dvigubą valandinę gamybą dauginti iš 7), tačiau tokiu atveju limitas bus išnaudotas savaitei, skaičiuojant nuo siuntimo momento.

Valandinė gamyba nustatoma:

Molio, medienos, geležies ir grūdų, atimant populiaciją, produkcijos suma visose gyvenvietėse plius vidutinis valandinis resursų kiekis, gautas iš puolimų per pastarąją savaitę (skaičiuojama kaip iškovotų resursų suma per pastarąją savaitę minus prarastų resursų suma per savaitę ir padalinus iš 7*24).

Žaidėjų tarpusavio resursų mainų įvertinimui turi įtakos:

prekyba (past. 7 d.)
reidai/puolimai (past. 7 d.)
pastiprinimo palaikymas (past. 7 d.)

Išimtys:

 • Pasaulio stebuklų gyvenvietės gali gauti neribotą resursų kiekį;
 • Šios gyvenvietės taip pat neribotai palaikomos kariais ir puolamos;
 • Gyvenvietės su artefaktais gali būti palaikomos grūdais neribotai;
 • Gyvenvietės su artefaktais visada gali būti užkariautos;
 • Masinio naudojimo tinklai (pvz., mobiliųjų operatorių 3G tinklai) bus identifikuojami atskirai ir nebus vertinami kaip CON2 (pasikartosime, veiksmas automatizuotas ir sistemos identifikacija negali būti diskusijų objektas).