Rūstiesiems natarams sugrįžus į Traviano žemę, visoms krašto gentims iškilo baisus pavojus.
Apsiginklavę mirtį nešančiais ginklais, apsišarvavę senovės žiniomis natarai prisiekė savo dievams išvaduoti savo protėvių žemę bei išžudyti neapkenčiamus ateivius. Tik Pasaulio stebuklo pastatymas gali sustabdyti neišvengiamą pražūtį.

Stebuklo neįmanoma pastatyti be reikiamų žinių. Senovės architektai suprojektavo pasaulio stebuklą, tačiau brėžiniai dingo ir ilgą laiką niekas jų nematė. Statybos planams saugoti įkurtos iždinės stovi apleistos ir tuščios.

Staiga pasklido žinia, jog natarai saugo vertinguosius papirusus savo kaimuose, įvairiuose žemėlapio ruožuose.
Tik narsiausi karžygiai gali gauti statybos planus ir saugiai nugabenti juos į savo gimtuosius miestus.

Ar sugebės laisvosios gentys nugalėti klastingus čiabuvius ir apginti savo teisę į šį kraštą? Artėja lemiamas laikas.

Tam, kad sėkmingai gautumėte statybos planą, reikia:
- gyvenvietėje, iš kurios puolama, pastatyti dešimtojo lygio iždinę,
- atakuoti miestą, kuriame yra planas (ne reidu, bet ataka!) su karžygiu
- nugalėti
- nugriauti priešo iždinę
- karžygys turi likti gyvas

Iždinei pasistatyti reikalingas dešimtojo lygio gyvenamasis pastatas. Iždinės negalima pastatyti sostinėje arba užkariautoje natarų gyvenvietėje.

Tam, kad pastatytų Pasaulio stebuklo pirmuosius 50 lygių, žaidėjas turi turėti vieną statybos planą.
Pasaulio stebuklo užbaigimui (nuo 51 iki 100 lygio), reikalingas dar vienas statybos planas,
kurį turi saugoti kitas aljanso narys. Jeigu abu planai bus laikomi pas tą patį žaidėją, antrasis negalios.

Statybų planai atsiras serveryje 2008 m. rugpjūčio 28 dieną.