Žaidimo "Travian" forumas taisyklės

Travian.lt forumo taisyklės

§1 Taisyklių galiojimo sritis

1.1. Travian.lt forumo komanda, įskaitant administratorius, supermoderatorius ir moderatorius, tvarko ir prižiūri forumą. Forumu gali naudotis kiekvienas sutinkantis su taisyklėmis ir įsipareigojantis jų laikytis.

1.2. Travian.lt forumas yra žaidimo projekto dalis. Visi apribojimai, galiojantys žaidime, galioja ir forume imtinai.

1.3. Taisyklės galioja kiekvienai parašytai žinutei, be jokių išimčių.

§2 Forumo dalyviai

2.1. Kiekvienas asmuo gali turėti tik vieną registraciją forume. Daugybinė registracija netoleruojama, komandos nariai turi teisę ištrinti registracijas, kurios bus laikomos kaip daugybinės. Naujų registracijų kūrimas siekiant išvengti blokavimo ar ištrynimo taip pat prieštarauja taisyklėms. Tokios registracijos bus ištrintos be atskiro įspėjimo.

2.2. Prieš užduodant klausimus būtina naudotis paieška.

2.3. Prieš paskelbiant temą būtina patikrinti, ar teisingoje skiltyje skelbiama. Kitu atveju tema bus perkelta arba uždaryta. Tik temos iniciatorius gali prašyti temą perkelti, ištrinti ar uždaryti.

2.4. Vartotojai privalo redaguoti savo žinutes, siekdami išvengti dvigubų pranešimų (iškart vienas po kito).

2.5. Lietuviškų simbolių naudojimas pranešimuose yra sveikintinas.

2.6. Tos pačios temos skelbimas keliose skiltyse draudžiamas (išimtys - tik Travian.lt forumo komandos sprendimu, esant objektyvioms priežastims). Tokios temos bus trinamos, vartotojas įspėjamas. Tokia pati tvarka taikoma kelioms identiškoms temoms.

2.7. Jeigu dalyvis aptinka netvarkingo turinio pranešimą, kurio nepastebėjo moderatoriai, jis turi pranešti apie jį, paspausdamas baltai raudoną trikampį iš kairės nuo pranešimo.

2.8. Bet kuri registracija, pažeidžianti taisykles, gali būti užblokuota ar ištrinta komandos narių, priklausomai nuo taisyklių pažeidimo pobūdžio. Blokavimas ar trynimas gali būti taikomas ir kitai registracijai, priklausančiai tam vartotojui (net pasinaudojus laikinai).

2.9. Rekomenduojama sekti taisyklių pasikeitimus, siekiant užkirsti kelią nesusipratimams.

§3 Komandos nariai

3.1. Komandos nariai palaiko tvarką forume, užtikrindami mandagų ir draugišką bendravimą.

3.2. Komandos nariai turi teisę trinti netinkamas žinutes ir temas, esant reikalui keisti temų pavadinimus, perkelti temą į kitą skiltį be jokio perspėjimo ar paliekant nuorodas „Perkelta“.

3.3. Komandos nariai nėra įpareigoti atsakinėti į klausimus ar/ir privačias žinutes, tai daroma laisvanoriškai.

3.4. Ginčai su komandos nariais turi būti sprendžiami tik privačių žinučių pagalba (PM). Nusiskundimai dėl komandos darbo siunčiami elektroniniu paštu admin@travian.lt

§4 Bendravimo etiketas

4.1. Informacijos keitimasis, bendravimas, pagalba vienas kitam – forumo pagrindas. Mandagus ir pagarbus bendravimas – būtinybė. Kiekvienas privalo gerbti kitus forumo dalyvius.

4.2. Visos žinutės šiame forume yra jų autorių, bet ne forumo administracijos nuomonė ir pažiūros. Už kiekvienos konkrečios žinutės turinį atsako tik jos autorius.

4.3. Forume yra draudžiami:

- įžeidimai, šmeižimas, nepagarba religijai, kalbai, tautybei, lyčiai, amžiui, nacionalistiniai pasisakymai, politinė propaganda, šantažas, grasinimai, keiksmažodžių ir necenzūrinės leksikos naudojimas;

- įstatymams prieštaraujančio arba tik suaugusiems skirto turinio, reklaminio pobūdžio pranešimai, diskusijos apie realią politiką;

- nuorodos į klaidinančius, piktybiškus arba abejotino turinio puslapius;

- privačių žinučių, žaidimo laiškų bei kitų privačių pašnekesių (el. paštu, Skype, ICQ ir kt.) platinimas, taip pat svetimų asmens duomenų atskleidimas forume be visų šalių sutikimo arba administracijos leidimo;

- žaidimo mūšių ataskaitų paskelbimas, jeigu tam nepritarė visos dalyvavusios šalys;

- žaidimo ref. nuorodų paskelbimas;

- žaidimo blokavimų, multihunter‘ių ir moderatorių veiksmų aptarimas;

- aiškiai nukrypstantys nuo temos, beprasmiai pranešimai, tame tarpe siekiant dirbtinai pakeisti reputaciją, padidinti žinučių skaičių;

- besaikis spalvų, didelio šrifto ar didžiųjų raidžių vartojimas.

§5 Taisyklių keitimas ir ypatingi įgaliojimai

5.1. Travian.lt forumo komandos nariai gali keisti taisykles priklausomai nuo situacijos, prieš tai nepaskelbiant ir neįspėjant lankytojų. Vartotojai, kurie su šiuo punktu nesutinka, bet kada gali palikti forumą.

5.2. Esant piktybiškiems, forumui ir projektui kenkiantiems veiksmams, vartotojų dalyvavimas forume gali būti nutraukiamas be išankstinių perspėjimų ir tolimesnių paaiškinimų.